บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Online Training และประกวด Skill ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Online Training และประกวด Skill ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
กิจกรรมประกวด "Service Skill" เพื่อพัฒนาคุณภาพ และประเมินผลพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยินดีต้อนรับสู่ Online Training and Skill Contest

หลักสูตรออนไลน์  ฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ในรูปแบบ Online Live Virtual Training และ Inhouse Training พร้อมจัดกิจกรรมประกวดทักษะ เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

New Arrival
วิทยากร
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.