Skip Navigation Linksหน้าหลัก > คอร์สอบรม Online
คอร์สอบรม Online
หลักสูตรคุณภาพ ที่คัดสรร โดยวิทยากรที่มากประสบการณ์ คุ้มค่าเวลาเรียน เนื้อหามาจากประสบการณ์จริง ไม่นำความรู้จากหนังสือ ตำราทั่วๆ ไปมาสอน
เรียงตาม
หลักสูตร Online แบบสอนสด & Inhouse Training (Virtual Training) (Effective Coaching for Call Center Supervisor)*** หลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า ที่เน้นวิธีการกระตุ้นทีมงาน และวิธีแก้ไขปัญหาในการสอนงาน-สั่งงาน
7,500.00 ฿
หลักสูตรออนไลน์แบบสอนสด & Inhouse Training (Virtual Training) Effective Collection Calls วิธีการโน้มน้าว การให้คำปรึกษา เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงทัศนคติ บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดจา ทักษะการใช้ภาษา การใช้คำพูดเชิงบวก ปรับพฤติกรรม-ลดระดับความก้าวร้าว
5,500.00 ฿
หลักสูตรสำหรับ Supervisor, HR ผู้บริหารงานบุคลากร, Supervisor เน้นเทคนิค-วิธีการสัมภาษณ์ - เทคนิคในการวิเคราะห์ สรรหาคัดเลือก Competency พนักงาน Call Center ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมเทคนิคการบริหารทีม และวิธีการสร้างความผูกพันใน Call Center
7,500.00 ฿
หลักสูตร Online แบบสอนสด & Inhouse Training (Virtual Training) เทคนิคการบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ในสถานการณ์ Covid-19
4,500.00 ฿
หลักสูตรเสริมสร้างการบริการอย่างเป็นเลิศด้วย "Service Mind" การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พนักงานทุกคนต้องเรียน เป็นหลักสูตรอีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็น Signature ที่ได้ปรับแก้ให้บริษัทแห่งหนึ่ง ที่มีพนักงานกว่า 2,000 คน ได้รับคำชื่นชม สูงขึ้นกว่าค่ามาตรฐาน
5,500.00 ฿
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Call Center
300.00 ฿
Workshop : Design Thinking for Call Center กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของ Call Center นำเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ผ่านการระดมสมอง ความคิดสร้างสรรค์ และการทดสอบการใช้งาน ให้เหมาะสมกับ Call Center แต่ละที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร Online (Virtual Training) เทคนิคการเพิ่มยอดขาย..ต่อจากการขายผ่านทาง Online
5,500.00 ฿
หลักสูตร Growth Mindset ที่สามารถกระตุ้นและผลักดันผู้เข้าอบรม ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ เต็มใจ ตั้งใจ มีกำลังใจ มีชีวิตชีวา มุ่งมั่น ขยัน สร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จในการทำงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรออนไลน์ (Virtual Training)
7,500.00 ฿
กิจกรรม Inhouse Training เพื่อสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
You've viewed 12 of 20 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.