หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

Online Training & Skill Contest เว็บไซต์หลักสูตรฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ และจัดประกวดทักษะการปฏิบัติงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Online Training : บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์สดๆ แบบ VDO Conference & Virtual Training เพื่อการเรียนรู้ สำหรับองค์กร และบุคคลทั่วไป

Skill Contest  : กิจกรรมการประกวด ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบและประเมินศักยภาพของพนักงาน ในแต่ละความถนัดที่รับผิดชอบในปัจจุบัน เช่น ทักษะการบริการลูกค้า Call Center/Contact Center, ทักษะการขาย Telesales, ทักษะการรับเรื่องร้องเรียน Complaint Handling, ทักษะการทวงถามและติดตามหนี้ Collection เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ดำเนินการดูแลเนื้อหาหลักสูตร โดย บริษัท Contacts Mind Education จำกัด และ Thailand Call Center Academy (TCCA) สอนโดยวิทยากรที่มีคุณภาพ คัดสรรจากผู้ที่มีประสบการณ์การสอน และการจัดฝึกอบรมทั้งแบบ Inhouse และ Public Training มากกว่า 27 ปี

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.