หลักสูตรอบรม
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรมาใหม่
New
หลักสูตรออนไลน์ (Virtual Training)
7,500.00 ฿
New
หลักสูตร Growth Mindset ที่สามารถกระตุ้นและผลักดันผู้เข้าอบรม ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ เต็มใจ ตั้งใจ มีกำลังใจ มีชีวิตชีวา มุ่งมั่น ขยัน สร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จในการทำงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
Workshop : Design Thinking for Call Center กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของ Call Center นำเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ผ่านการระดมสมอง ความคิดสร้างสรรค์ และการทดสอบการใช้งาน ให้เหมาะสมกับ Call Center แต่ละที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร Online (Virtual Training) เทคนิคการเพิ่มยอดขาย..ต่อจากการขายผ่านทาง Online
5,500.00 ฿
New
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Call Center
300.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.