หลักสูตรอบรม
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรมาใหม่
New
เทคนิคการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ลดข้อขัดแย้ง กับสถานการณ์ต่างๆ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่นั่งเต็ม
New
Inhouse Training กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และการใช้ชีวิตให้มีความสุข
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
วิธีการสื่อสาร และการบริการลูกค้าให้ได้ผลงาน เมื่อต้องทำงานอยู่ที่บ้าน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
การจัดการวิกฤติ ในยุคที่กำลังซื้อน้อยลง มองหาโอกาส เพื่อเพิ่มยอดขาย ด้วยการนำเสนอที่โดนใจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
เทคนิคการแก้ปัญหา การใช้น้ำเสียง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.