บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Online Training และประกวด Skill ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Online Training และประกวด Skill ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
ยินดีต้อนรับสู่ Online Training and Skill Contest

หลักสูตรออนไลน์  อบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ในรูปแบบ Online Live Virtual Training และ Inhouse Training พร้อมจัดกิจกรรมประกวดทักษะ เพื่อกระตุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

New Arrival
วิทยากร
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.