บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Online Training และประกวด Skill ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Online Training และประกวด Skill ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
กิจกรรมประกวด "Service Skill" เพื่อพัฒนาคุณภาพ และประเมินผลพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยินดีต้อนรับสู่ Online Training and Skill Contest

เว็บไซต์หลักสูตรฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ Live Virtual Training และจัดประกวดทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบคุณภาพ พร้อมวัดผลและประเมินผลการอบรมของผู้เข้าอบรม ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

New Arrival
วิทยากร
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.