Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Thailand Call Center Academy (TCCA)
Thailand Call Center Academy (TCCA)
สถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอน และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้าน Call Center / Contact Center / Customer Service และ Social Media Management โดยเฉพาะ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ทำการพัฒนาอบรมลูกศิษย์ มากกว่า 50,000 คน จุดเด่นของ Thailand Call Center Academy คือ การให้ Solution เน้นการแก้ไขปัญหา, การปรับปรุงพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center / Contact Center / Customer Service และ Social Media ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างดี
เรียงตาม
การประกวด “Thailand Call Center Academy Star Contest ” ครั้งที่ 1
2,500.00 ฿
You've viewed 1 of 1 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.